За нас

Сайтът е изработен по проект BG16RFOP002-2.024-1306-C02 “Механообработка на алуминиеви, полиуретанови, дървени плоскости и камък” с финансовата подкрепа на ОП “Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от ЕС чрез “Европейски фонд за регионално развитие”

Кои сме ние

Фирма „Битек“ ЕООД е стартираща компания, създадена от екип млади професионалисти, която залага на изпълнението на дейности, включващи фрезоване на алуминиеви, полиуретанови, дървени плоскости и камък. Дружеството притежава висок иновативен, експертен и пазарен потенциал и осигурява на своите клиенти висококачествена обработка и продукти, някои от които иновативни за българският пазар.

“Битек“ ЕООД ще допринасе с добавена стойност за своите клиенти чрез намиране на едно място на възможност за обработка на всякакъв вид материали с различни габаритни размери. Ние ще спестим на нашите клиенти посещаването на различни фирми и събирането на поръчки от различни производители. Ще Ви консултаираме кой материал е най-подходящ за търсеното приложение, без оглед на количество и бройки.

Наличието на високотехнологично оборудване е предпоставка за ефективен производствен процес при елиминиране на риска от субективния човешки фактор, постигане на оптимална производителност, високо качество при оптимална себестойност на крайния продукт и извършвана услуга.

Нашите предимства

Z

Oтлично качество на крайните продукти, посредством цифровизирано автоматично управление и прецизност на обработката

Z

Без компромис с качеството на обработваните блокове и плоскости поради спецификата на софтуера и хардуера. Допуските при обработката на твърди полиуретанови плоскости, еталбонд и hpl е 0.01 мм, а при дървените плоскости и камъка 0.1 мм

Z

Разнообразие от материали, които могат да бъдат обработвани – алуминий и полиуретанови плоскости, бонд и HPL, HDF, MDF и масив, камък – мрамор, гранит и др.

Z

Габарити на материалите – максималният размер може да достига до 4200 Х 2000 Х 200 мм. (височина 200 мм е специфична за ЦПУ рутерите, които на 99% се изпълняват до 60 мм.)

Z

Tипа на материалите – могат да бъдат обработвани материали, както на лист така и на блок

Z

Ценовата политика предвижда създаването на достъпна услуга, която да е с оптимално съотношение цена-качество.

Z

Гъвкавост при изпълнение на клиентските заявки – от приемане на поръчката, през изчертаването ѝ, съгласуване с клиента, избор и поръчка на подходящ материал, обарботката и изпращенето ѝ до клиента или получаването ѝ на място.

Z

Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на брака и отпадъка от производството

Z

ЦПУ рутерите са оборудвани със системи за събиране на отпадъка от обработката и в последствие лесното му депониране.

С всичко това “Битек” ЕООД се конкурира, както със специализирани фирми за листов материал, така и с фирми с ЦПУ фрези, но с огромната разлика, че предлагаме всичко на едно място, с което допълнително спестяваме Вашите разходи!

Екип

Над 22 годишният инженерен, производствен и търговски опит на екипа в областта на фрезоването на различни материали е едно от най-сериозните предимства на “Битек” ЕООД. Привлечените експертни кадри от различни области на бизнеса дават възможност за оптимизиране на предлаганите услуги и ценовата стратегия в областта на механообработката и ги прави достъпни за крайните клиенти, малкия, средния и дори голям бизнес, нещо което пазара към момента предлага на висока цена.

инж. Биляна Михова

Собственик/Управител и Ръководител звено Изследване и развитие

инж. Теодор    Илиев

Инженер, Индустриални машини и системи

арх. Димитър Стайков

Инженер Проектант

инж. Светлана Михова

Инженер Конструктор