Контакти

Сайтът е изработен по проект BG16RFOP002-2.024-1306-C02 “Механообработка на алуминиеви, полиуретанови, дървени плоскости и камък” с финансовата подкрепа на ОП “Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от ЕС чрез “Европейски фонд за регионално развитие”

Свържете се с нас

8 + 5 =

Как да ни намерите

 

гр. Кнежа 5835

0897 33 44 05

office@bitekbg.com

гр. Кнежа

 

В подкрепа на развитието на местните общности Битек ЕООД е позиционирана в гр. Кнежа, Северозападна България, която значително изостава от другите части на страната. С позиционирането си в този район, компанията ще отвори работни места за специалисти, които да се върнат или да останат в родния си град, с което ще се ограничи изтичането на човешки капитал от този район. В допълнение на това данъците от приходите от дейността ще бъдат реализирани в една сравнително бедна община.