Машиностроене

Сайтът е изработен по проект BG16RFOP002-2.024-1306-C02 “Механообработка на алуминиеви, полиуретанови, дървени плоскости и камък” с финансовата подкрепа на ОП “Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от ЕС чрез “Европейски фонд за регионално развитие”

Навлизащите производители на автомобилни компоненти и техни подизпълнители се нуждаят все повече и повече от прецизна инструментална екипировка от алуминий или специални смоли, каквито са полиуретановите плоскости (специализиран материал, който навлиза интензивно в Западна Европа и особено в Германия). Използваните досега дървени модели, изработени ръчно не са подходящи за съвременното оборудване, деформират се и не гарантират необходимата точност. Механообработката на полиуретанови плоскости изисква задълбочени позания за материала, неговото приложение и режими на обработка.

Инструментална екипировка

“Битек” ЕООД предлага обработка на епоксидни и полиуретанови плоскости, познати под търговското наименование EBALTA с различна дебелина, подходящи за машиностроенето и по-конкретно за леярски модели, сърцеви кутии и бързо прототипиране. Основното преимущество на тези плоскости е бързата обработка, с което продукта бързо достига до пазара, както и щаденето на инструменти и оборудване, в сравнение с най-често използваните алуминий, стомана и дърво.

Сфери на приложение:

  • Леярско производство
  • Леярски модели
  • Сърцеви кутии
  • Приспособления

От тук към индустрии като:

  • Автомобилната
  • Вятърната
  • Авиационата
  • Корабната

Имате проект, с който мислите, че ще можем да ви бъдем полезни?
Не се колебайте да ни потърсите.