Специални приложения

Сайтът е изработен по проект BG16RFOP002-2.024-1306-C02 “Механообработка на алуминиеви, полиуретанови, дървени плоскости и камък” с финансовата подкрепа на ОП “Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от ЕС чрез “Европейски фонд за регионално развитие”

Както става ясно “Битек” ЕООД има възможност да фрезова различни материали с различни размери, така че ако се интересувате от дадена обработка, на какъвто и да е материал не се колебайте да проверите при нас.
Спецификата на оборудването на “Битек” ЕООД е такава, че тя не се влияе от обема на поръчките. В тази връзка за нас представялват интерес, както дребни частни поръчки, така и поръчки с големи обеми, чиито ограничения биха били единствено обработваният материал да не надвишава твърдостта на алуминия, както и дебелината да не е повече от 200 мм, а дължината и ширината да не надвишават 2000 мм на 4200 мм.

Паметници

 

“Битек” ЕООД изработва паметници и мемориални плочи от марамор и гранит.

Имате проект, с който мислите, че ще можем да ви бъдем полезни?
Не се колебайте да ни потърсите.